แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545