แผนที่คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีที่ระดับน้ำสูงขึ้นจาก วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2545 อีก 1.5 เมตร